'νδούς

ἀνδούς , ἀναδίδωμι
give up
aor part act masc nom/voc sg (epic)
ἀνδούς , ἀναδίδωμι
give up
aor part act masc nom/voc sg
ἐνδούς , ἐνδίδωμι
give in
aor part act masc nom/voc sg (epic)
ἐνδούς , ἐνδίδωμι
give in
aor part act masc nom/voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ARABITAE — Graece Α᾿ραβῖται, populi dicti sunt, fluvii Indiae, Arabis accolae. Steph. Α῎ραβις ποταμὸς Ι᾿νδικῆς εν αὐτονόμῳ χώρα, περὶ ὃν οἰκοῦσιν Α᾿ραβῖται, ὡς Ω᾿κεανῖται, Et sic etiam praeferunt vulgatae ditiones Arriani in Indicis: Sed Α᾿ρβἰται Arbitae,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIONYSIUS qui et Bacchus dicitur — vites et vini usum, atque ceterarum arborum fructus invenisse fertur. Vide Bacchus, Lenaeus, Liber, Lyaeus, etc. nomen quod attinet, Nonnus Panopolitan. a Νῦσος derivare videtur, quod est claudus, rationemque vocis istius reddit Bassaricôn l. 8.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • INDUS — dicitur ἐλεφανταλωγὸς, h. e. rector Elephanti, undecumque sit ortus, quia hac arte maxime praestant, qui in India nati sunt et alios docuêrunt. Polyb. l. 1. de Caecilio, qui Asdrubalem vicit fugavitque, θηρία συν` αὐτοῖς μὲν λ᾿νδοῖς ἔλαβε δέκα,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ORA — I. ORA extremitas cuiusque rei, Clement. sec. de vit. et hon. Cler. Hinc Ora Vestis, Graecis πέζα, unde πεζοφόροι χιτῶνες Aeschylo; Sed πέζα proprie oram vestis extremam seu ultimam, quam ultimam fimbriam appellat Trebellius in XXX. Tyrannis, c… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.